• Litwa
  • 8 lipca, 2018 10:07

Litwa i Polska ostatecznie zatwierdzają granicę między krajami

Prezident Dalia Grybauskaitė przedstawiła Sejmowi do ratyfikacji dwustronną umowę polsko-litewską, która finalizuje formalności dotyczące określenia przebiegu granicy państwowej między krajami.

BNS
Litwa i Polska ostatecznie zatwierdzają granicę między krajami

Fot. Joanna Bożerodska

Prezydenci Litwy i Polski podpisali tę umowę w lutym.

Granica litewsko-polska została ostatecznie ustalona w roku 1996, w umowie tej zostało jednak przewidziane dodatkowe porozumienie prawne, które zakończy proces określenia granic.

PODCASTY I GALERIE