• Litwa
  • 9 września, 2016 18:26

Litwa: Podstawową siłą napędową PKB pozostaje konsumpcja

"Litwa, po latach najszybszego wzrostu ekonomicznego w UE, w tym roku notuje wolniejszy wzrost Produktu Krajowego Brutto" - zauważa Litewska Konfederacja Przemysłowców.

zw.lt
Litwa: Podstawową siłą napędową PKB pozostaje konsumpcja

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Podczas dzisiejszego spotania z przedstawicielami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przemysłowcy przedstawili progrozy gospodarcze naszego kraju. Eksperci konfederacji twierdzą, że rozwój gospodarki kraju osiągnął już swój pułap, dlatego chcąc szybszego rozwoju potrzebne są bardziej zdecydowane reformy strukturalne. Zauważają oni szczególne problemy na ryku pracy – miejsca pracy są tworzone szybckiej niż zajmowane przez pracowników, czyli jest zachwiana równowaga między podażą i popytem.

Obok niekorzystnych czynników demograficznych, może to wpłynąć niegatywnie na próby zmniejszania bezrobocia. Przemysłowcy podali przykład ze swojej branży, gdzie w ciągu 4 lat liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 40 proc, a liczba zajętych miejsc pracy wzrosła jedynie o 10 proc. Dlatego też, pomimo ciągłego rozwoju gospodarczego, poziom bezrobocia będzie się zmniejszał bardzo powoli.

Eksperci zaznaczają, że najsłabszym czynnikiem litewskiej gospodarki są inwestycje wewnętrzne – spadły one o ponad 2 proc. i nadal są o 15 proc. niższe niz przed kryzysem. Przemysłowcy ubolewają też z powodu późnych wypłat ze wsparcia unijnego. Zdaniem ekspertów, jeżeli ruszy realizacja finansowania unijnego i firmy do końca roku otrzymają środki na odnowienie używanych maszyn i zwiększanie wydajności, to wzrost PKB zbliży się do 3 proc. Wówczas Litwa pod względem rozwoju gospodarczego w krajach UE, wspięłaby się z obecnej 11 pozycji na 6.

Prognozuje się, że podstawową siłą napędową kraju w tym roku będzie pozostawać konsumpcja. Najwięcej produktów będzie eksportowanych do krajów Skandynawskich, a mniej do krajów przestrzeni poradzieckiej. W kwestii nowych rynków, najwięcej uwagi Litwa będzie udzielała rynkom USA i Chin.

PODCASTY I GALERIE