• Litwa
  • 14 czerwca, 2019 6:02

Litwą, podobnie jak Europą, rządzą mężczyźni

Większość członków rządu i Sejmu Litwy, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, stanowią mężczyźni.

zw.lt
Litwą, podobnie jak Europą, rządzą mężczyźni

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Portal aleo.com zrobił zestawienie w jakich krajach UE, ile procentowo miejsc w Sejmie i rządzie przypada kobietom.

Kobiety w Sejmie RL stanowią tylko 22 proc., w rządzie – 26. W Polsce więcej kobiet jest w Sejmie (26 proc.) niż w rządzie (17 proc.).

Lepsze tendencje pod względem otwartości na kobiet są na Łotwie i w Estonii, odpowiednio – 31 proc. w parlamencie, w rządzie – 26 proc i 30 proc. w parlamencie, 27 proc. w rządzie.

Najlepsze wskaźniki są w Skandynawii. W szwedzkim parlamencie kobiety stanowią 47 proc., w rządzie aż 52 proc. W Finlandii 42 proc. parlamentu stanowią kobiety. W rządzie ich obecność jest na poziomie 38 proc.

Pod tym względem wyróżnia się Hiszpania, gdzie kobiety w parlamencie stanowią 40 proc., w rządzie – 52 proc.

Silną kobiecą reprezentacją mogą się pochwalić również rządy Francji, Holandii i Danii. Na drugim biegunie znajdują się Węgry, gdzie jedyną kobietą jest Andrea Bártfai-Mager, minister bez teki.

Spośród 28 krajów UE kobiety są liderkami w: w Chorwacji, Estonii i na Litwie obejmują one stanowisko prezydenta, w Niemczech, Rumunii i Wielkiej Brytanii – premiera.

W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego zwiększyła się liczba kobiet z 36 proc. do 39.

PODCASTY I GALERIE