• Litwa
  • 10 sierpnia, 2015 16:00

Litwa otrzyma 196 mln euro na integrację imigrantów

Litwa otrzyma ponad 196 mln euro do 2020 roku na działania związane z polityką migracyjną, jak tworzenie i poprawa warunków w ośrodkach dla uchodźców, procedury azylowe i integracja imigrantów - poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska.

zw.lt
Litwa otrzyma 196 mln euro na integrację imigrantów

Fot. BFL

Większość z tych środków pochodzić będzie z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. KE oświadczyła w poniedziałek, że zatwierdziła litewski program działań finansowanych z tego funduszu.

Litewski program wykorzystania tych funduszy przewiduje m.in. unowocześnienie infrastruktury służącej cudzoziemcom przebywającym na terytorium kraju, podniesienie kompetencji i kwalifikacji personelu, zapewnienie cudzoziemcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, wypracowanie odpowiednich metod identyfikacji, wzmocnienie roli organizacji pozarządowych wspierających cudzoziemców, programy integracyjne czy też zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie migracji.

PODCASTY I GALERIE