• Litwa
  • 16 stycznia, 2017 15:29

Litwa okazuje wsparcie dyplomatyczne dla Izraela

Litwa na konferencji w Paryżu poświęconej przyszłości bliskowschodniego procesu pokojowego była reprezentowana na szczeblu wiceministra spraw zagranicznych. Szef resortu Linas Linkevičius nie wziął udziału w obradach.

BNS
Litwa okazuje wsparcie dyplomatyczne dla Izraela

Fot. BNS/Lukas Balandis

Był to symboliczny gest poparcia dla Izraela, w którego opinii porozumienie ze stroną palestyńską możliwe jest do osiągnięcia jedynie w drodze bezpośrednich negocjacji obu stron prowadzonych bez warunków wstępnych.

Konferencja poświęcona zakończeniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego stanowiła drugą fazę francuskiej inicjatywy zapoczątkowanej spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w czerwcu 2016 r. w Paryżu.

Głównym celem konferencji było potwierdzenie zaangażowania społeczności międzynarodowej na rzecz idei rozwiązania dwupaństwowego oraz nadania procesowi pokojowemu nowej dynamiki.

Na zakończenie konferencji przyjęto wspólną deklarację. Wyrażono w niej poparcie dla sprawiedliwego, trwałego i kompleksowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o zasadę istnienia dwóch państw, jako jedynej możliwości osiągnięcia pokoju.

PODCASTY I GALERIE