• Litwa
  • 8 sierpnia, 2014 9:50

Litwa nie ujawni, których rosyjskich wykonawców wciągnie na czarną listę

Litwa nie poda do wiadomości publicznej nazwisk rosyjskich polityków i wykonawców, wciągniętych na czarną listę i niepożądanych w naszym kraju.

BNS
Litwa nie ujawni, których rosyjskich wykonawców wciągnie na czarną listę

Fot. BFL

Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wkrótce zakończy sporządzanie takiej listy, ale jej treść będzie objęta klauzulą tajności ze względu na ustawodawstwo Litwy, chroniące prywatność człowieka – poinformowała w czwartek wieczorem telewizja LNK.

„Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej Litwa uzgadnia sankcje z innymi państwami Wspólnoty i opowiada się za ich zaostrzeniem. Jeśli chodzi o rosyjskich wykonawców, na razie lista osób objętych zakazem wjazdu nie jest sporządzona, nie wykluczamy jednak tego w przyszłości” – stanowisko premiera przekazała jego rzeczniczka Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

Przed paroma tygodniami władze Łotwy zakazały wjazdu na terytorium kraju trzem gwiazdom rosyjskiej estrady za wygłaszane deklaracje popierające Kreml w czasie konfliktu na Ukrainie. Zakazem objęci zostali Oleg Gazmanow, wyróżniony tytułem Ludowy Artysta Federacji Rosyjskiej, Josif Kobzon, który jest deputowanym do Dumy Państwowej, i Ałła Pierfiłowa, znana jako Walerija.

PODCASTY I GALERIE