• Litwa
  • 31 sierpnia, 2015 10:20

Litwa nie jest atrakcyjna dla imigrantów

Pod kątem atrakcyjności warunków dla imigrantów Litwa zajmuje 34 miejsce spośród 38 państw, wykazało międzynarodowe badanie Indeks polityki integracyjnej migrantów (MIPEX).

zw.lt
Litwa nie jest atrakcyjna dla imigrantów

Fot. PAP/EPA / STR

Litwę pod tym względem wyprzedzają Rumunia i Bułgaria.
Sąsiednia Polska znalazła się na 32 miejscu. Najlepiej imigranci oceniają Szwecję, która znalazła na miejscu 78.

Tendencje nie cieszą, gdyż z roku na rok, w ogólnej liście Litwa spada na coraz niższe pozycje.

Na razie do Litwy napływają imigranci z krajów bliskich nam kulturowo – Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, zaś przybywających z Turcji, Chin, Afganistanu na razie jest niewielu.

MIPEX prowadzi europejska organizacja pozarządowa Migration Policy Group, a patronuje mu UE. W tym roku w badaniu wzięło udział 38 państw: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Korea Południowa i Japonia. MIPEX bada szanse imigrantów na pełny udział w życiu społecznym tych krajów. Ocenia, jaki mają dostęp do edukacji, służby zdrowia i rynku pracy, ich szanse na łączenie rodzin, legalizację pobytu, udział w życiu politycznym i to, czy państwo przeciwdziała ich dyskryminacji. Organizacje pozarządowe, uniwersytety oraz instytucje badawcze 38 krajów analizują swoje dane i statystyki pod kątem 168 wskaźników MIPEX. Następnie przekazują je centrali Migration Policy Group w Brukseli do ponownej analizy.

PODCASTY I GALERIE