• Litwa
  • 28 sierpnia, 2017 14:54

Litwa na oświatę wydaje więcej niż Polska, ale mniej niż Łotwa

Wydatki Litwy na oświatę są większe niż średnia unijna. Nasz kraj uplasował się na 12 miejscu wśród krajów unijnych – wynika z badań Eurostatu.

BNS
Litwa na oświatę wydaje więcej niż Polska, ale mniej niż Łotwa

Fot. Dorota Skoczyk

Z badań wynika, że Litwa rocznie wydaje ponad 2 mld euro, czyli 5, 4 proc. PKB. Średnia unijna wynosi – 4,9 proc.

Litwa na oświatę wydaje mniej niż Łotwa i Estonia, ale więcej niż Polska.

Najlepsze finansowanie oświaty jest w Danii (7 proc.), Szwecji (6,5 proc.) oraz Belgii (6,4 proc.).

Najmniejsze finansowanie jest w Rumunii, gdzie na oświatę przeznacza się 3, 1 proc. PKB.

PODCASTY I GALERIE