• Litwa
  • 23 lutego, 2018 6:01

Litwa liderem Europy pod względem zabójstw

Kraje bałtyckie, zwłaszcza Litwa, są liderami w Europie pod względem zabójstw – wynika z najnowszych badań Eurostatu.

zw.lt
Litwa liderem Europy pod względem zabójstw

Fot. BNS/ Paulius Ramanauskas

Litwa jest niestety absolutnym liderem. Na 100 tys. mieszkańców przypada 5,89 zabójstw. Na drugim miejscu uplasowała się Łotwa – 3,37, na trzecim Estonia – 3,19. Polska znalazła się na ósmym miejscu.

Najmniejszy odsetek zabójstw na liczbę mieszkańców w Unii Europejskiej jest w Austrii(0,51), Holandii (0,62) i Hiszpanii (0,65).

Dane w raporcie Eurostatu pochodzą z 2015 roku.

Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office – Eurostat ) to  urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich.

Do kompetencji Eurostatu zaliczamy także analizowanie i prognozowanie tendencji rozwoju Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE