• Litwa
  • 22 maja, 2017 11:40

Litwa krytycznie oceniła planowaną reformę polskiego sądownictwa

Rada Prawników Litwy wyraziła swój niepokój w sprawie prowadzonej w Polsce reformy sądownictwa.

BNS
Litwa krytycznie oceniła planowaną reformę polskiego sądownictwa

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Rada zaznaczyła, że popiera stanowisko Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i podkreśliła, że rozważane w ramach reformy zmiany naruszyłyby niezależność sądownictwa w państwie oraz stanowiłyby zagrożenie dla wyższości prawa w Polsce.

„Niezależność prawników to nieodłączna część zasady wyższości prawa oraz demokracji, dlatego jakiekolwiek jej naruszenie jest zagrożeniem podstawowych zasad państwa prawnego. Rada Prawników Litwy podkreśla, że niezależne i niestronnicze sądy są najwyższym celem oraz koniecznością każdego państwa nie tylko w jego granicach, ale też we wspólnocie międzynarodowej”- informuje Rada Prawników Litwy.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło obszerny projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw. Miałby on wejść w życie 1 lipca 2017. Projekt przewiduje odstąpienie m.in. od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych, (a w przypadku ich negatywnej opinii – po uzyskaniu pozytywnej opinii KRS). Jak głosi uzasadnienie projektu, w obecnym stanie prawnym KRS może negatywną opinią zablokować możliwość powołania kandydata ministra na stanowisko prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego.

PODCASTY I GALERIE