• Litwa
  • 28 listopada, 2018 6:03

Litwa – kraj o minimalnym zagrożeniu dla odwiedzających

Litwa podobnie, jak Polska, Łotwa, Estonia czy Białoruś jest bezpiecznym krajem do zwiedzania. Jedynym krajem sąsiadującym z Litwą, gdzie stopień bezpieczeństwa jest mniejszy pozostaje Rosja – wynika z rankingu Travel Risk Map, przygotowanego przez specjalistów z International SOS i Control Risks.

zw.lt
Litwa – kraj o minimalnym zagrożeniu dla odwiedzających

Fot. travelriskmap.com

Specjaliści z International SOS i Control Risks, dwóch największych na świecie firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i poziomu opieki medycznej, opracowali przewodnik dla podróżników i osób pracujących za granicą. Zgodnie z przyjętymi kryteriami kraje podzielone zostały na cztery grupy: brak niebezpieczeństwa (1), minimalne zagrożenie (2), jest zagrożenie (3), jest duże zagrożenie (3).

Do najbardziej bezpiecznych państw dla turystów są zaliczane Luksemburg, Szwajcaria, Słowenia, Norwegia, Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Seszele, Cabo Verde.

Litwa, Polska, Łotwa, Estonia oraz Białoruś znalazły się w drugiej grupie, do której też trafiła Wielka Brytania i Iran.

Większe niebezpieczeństwo dla turystów jest natomiast w Rosji i na Ukrainie.

Do najbardziej niebezpiecznych krajów należą: Syria, Jemen, Afganistan, Irak, Somali, Strefa Gazy, Mali oraz Irak.

Wyniki rankingu generalnie pokrywają się z rekomendacjami litewskiego MSZ.

Litewski resort spraw zagranicznych nie ma żadnych przeciwwskazań do zwiedzania krajów UE (oprócz Francji, wielkiej Brytanii i Hiszpanii, gdzie z bezpieczeństwu warto poświęcić więcej uwagi) oraz Kazachstanu i Kirgizji. Odnośnie Rosji i Ukrainy to nie rekomenduje się odwiedzać pewne terytoria w tych państwach.

MSZ RL nie rekomenduje jeździć do krajów, gdzie trwają konflikty militarne, czyli Syria, Jemen, Afganistan, Irak, Somali, Strefa Gazy, Mali oraz Irak.

PODCASTY I GALERIE