• Litwa
  • 31 grudnia, 2015 9:20

Litwa już nie jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ

31 grudnia wygasa kadencja Litwy, jako członka niestałego w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Litwa była członkiem Rady w ciągu dwóch lat.

zw.lt
Litwa już nie jest członkiem  Rady Bezpieczeństwa ONZ

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Chociaż okupacja Krymu trwa, a rosyjscy żołnierze są na Ukrainie (…) ale zrobiliśmy wszystko, aby wyeksponować ten problem i żeby ta kwestia została wśród priorytetów” – oświadczył szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius.
W październiku 2013 r. Litwa została wybrana na okres dwóch lat jednym z dziesięciu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Była jedynym kandydatem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wniosek w tej sprawie Wilno złożyło jeszcze na początku lat 90-tych. Razem z Litwą do rady zostały wybrane Chile, Arabia Saudyjska, Czad i Nigeria.

Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków ONZ. Jest to jedyna instytucja, która zgodnie z prawem międzynarodowym może sankcjonować użycie siły zbrojnej. Decyzje podejmowane są większością dziewięciu głosów.

Członkowie niestali nie mogą wetować rezolucji rady, co zastrzeżone jest tylko dla jej pięciu członków stałych – USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin.

PODCASTY I GALERIE