• Litwa
  • 24 września, 2020 14:20

Litwa i Polska zacieśniają współpracę w zakresie infrastruktury

Minister transportu Litwy Jarosław Narkiewicz i przebywający z wizytą w Wilnie minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk rozmawiali dziś o rozwoju infrastruktury połączeń międzykrajowych, realizacji projektu Rail Baltica, wspólnych działaniach w zakresie Pakietu Mobilności oraz wpływie kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportowy.

zw.lt
Litwa i Polska zacieśniają współpracę w zakresie infrastruktury

Fot. Twitter Andrzej Adamczyk

Ministrowie podpisali również memorandum ustaleń między resortami obu krajów w sprawie współpracy przy realizacji projektu Rail Baltica oraz porozumienie o współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w regionie przygranicznym.

„Litwa i Polska mają silne więzi sąsiedzkie. Bardzo często – reagując na problemy międzynarodowe, realizując wspólne projekty czy rozwijając infrastrukturę transportową – stwierdzamy, że musimy myśleć i działać nie jako pojedyncze państwa, ale jako region. Wierzę, że jesteśmy i będziemy silnymi, zjednoczonymi partnerami, którzy razem mogą osiągnąć więcej z korzyścią dla obu krajów ”- powiedział minister transportu komunikacji J. Narkiewicz.

„Dynamiczny rozwój gospodarek narodowych nie byłby możliwy bez dobrej infrastruktury transportowej. Mieszkańcy nie mieliby dobrych perspektyw rozwoju gospodarczego bez dobrego połączenia. Dlatego chciałbym podziękować rządom i ministerstwom Litwy i Polski za ich duże zaangażowanie w realizację strategicznych projektów w obu krajach. Życzę Litwie i Polsce, aby nasze aktywne działania w dziedzinie transportu stały się podstawą dalszego rozwoju gospodarek tych krajów ”- powiedział minister infrastruktury RP A. Adamczyk.

Rail Baltica, Via Baltica a także wspólne działanie w odpowiedzi na Pakiet Mobilności są ważnymi aspektami współpracy obu państw.

PODCASTY I GALERIE