• Litwa
  • 18 marca, 2020 8:51

Litwa i Polska porozumiały się w sprawie powrotu Litwinów do kraju

Wczoraj w Warszawie na polecenie premiera Sauliusa Skvernelisa przebywała delegacja rządowa z ministrem spraw zagranicznych Linasem Linkevičiusem na czele. Do Polski udali się także wiceminister spraw wewnętrznych Česlovas Mulma, wiceszef kancelarii rzadu Deividas Matulionis i szef służby ochrony granicy państwowej Rustam Liubajev.

zw.lt
Litwa i Polska porozumiały się w sprawie powrotu Litwinów do kraju

Fot. FB

Delegacja spotkała się dla szczegółowych rozmów z szefem Kancelarii Premiera RP Michałem Dworczykem, ministrem spraw zagranicznych Jackem Czaputowiczem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartoszem Grodeckim.

Uzgodniono, że obywatele Litwy, przebywający w dalekich krajach, będą przyjmowani na pokład samolotów polskich linii lotniczych LOT, które wspólnie z polskim rządem realizują program LOT do domu. Po przylocie do Warszawy zostaną przesadzeni na litewskie czartery w liczbie do 50 pasażerów każdy. Konwoje drogą lądową na Litwę nie będą się odbywały.

Ministrowie omówili także sytuację na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Minister L. Linkevičius wyraził wdzięczność za działania strony polskiej, umożliwiające obywatelom Litwy powrót do kraju, pomimo ograniczeń w ruchu na polskiej granicy. Działania te obejmują m.in. konwoje przez terytorium RP od granicy z Niemcami, uruchomienie specjalnego połączenia kolejowego z Frankfurtu nad Odrą do Kowna, zapewnienie specjalnych połączeń promowych oraz otworzenie dodatkowego przejścia granicznego na granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach/Lazdijai, co powinno przyczynić się do usprawnienia ruchu osobowego na obu granicach.

Minister Jacek Czaputowicz poinformował o działaniach podejmowanych przez polski rząd, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i szeroko zakrojonych działaniach podjętych przez MSZ w związku z organizacją powrotu Polaków do kraju. Podziękował za dotychczasową pomoc strony litewskiej w kwestii umożliwienia organizacji tranzytu Polaków powracających do kraju przez terytorium Litwy i wyraził nadzieję na jej utrzymanie również w przyszłości.

Dzisiaj nad ranem z Polski do Litwy dotarła kolejna kolumna samochodów z obywatelami Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Był to już szósty konwój, który powrócił z niemiecko – polskiej granicy drogą lądową. Ogółem w ten sposób do kraju przyjechało ponad 400 osób, w tym 260 obywateli Litwy.

Z kolei z niemieckiego portu Sassnitz do Kłajpedy dzisiaj krótko po północy wypłynął prom z Litwinami. Na pokładzie znajduje się 99 samochodów i 137 pasażerów. W litewskim porcie prom zacumuje o godzinie 18.

PODCASTY I GALERIE