• Litwa
  • 6 kwietnia, 2023 9:59

Litwa dąży do tego, aby Ukraina była zaproszona do NATO na szczycie w Wilnie

Sejm planuje utrwalić plany Litwy na lipcowym szczycie NATO w Wilnie – jednym z nich jest zaproszenie Ukrainy do NATO.

BNS
Litwa dąży do tego, aby Ukraina była zaproszona do NATO na szczycie w Wilnie

fot. domena publiczna

Jednym z głównych celów szczytu NATO w Wilnie jest zaproszenie Ukrainy do członkostwa w NATO poprzez podpisanie protokołów akcesyjnych i rozpoczęcie procesu ratyfikacji, gdy pojawią się ku temu warunki.

Zgodnie z projektem rezolucji, który przedstawią przedstawiciele różnych frakcji w komisjach bezpieczeństwa narodowego i obrony oraz spraw zagranicznych, byłaby to strategiczna decyzja NATO mająca na celu osiągnięcie pokoju na Ukrainie i w Europie.

Rezolucja podkreśla konieczność znacznego wzmocnienia wysuniętej obrony i środków odstraszania regionu bałtyckiego i całej wschodniej flanki NATO oraz zwiększenia stacjonujących na stałe sojuszniczych sił lądowych na Litwie.

Celem jest też wzmocnienie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, w tym zdolności obrony powietrznej na Litwie i w regionie.

Litwa dąży do zobowiązania wszystkich państw członkowskich NATO do zwiększenia środków na obronność poprzez przeznaczenie co najmniej 2% produktu krajowego brutto od 2025 r. oraz uzgodnienie długoterminowych inwestycji w zdolności i przemysł obronny.

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Udział weźmie 40 delegacji państw członkowskich NATO i krajów partnerskich.

PODCASTY I GALERIE