• Litwa
  • 9 grudnia, 2022 12:38

Litwa chce zakazać Białorusinom i Rosjanom posiadania broni

Komitet Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony litewskiego Sejmu uchwalił propozycję zakazu posiadania broni przez obywateli Białorusi i Rosji – poinformował portal Delfi. Parlamentarzyści chcą w ten sposób utrudnić tworzenie na terenie Litwy uzbrojonych grup dywersyjnych.

belsat.eu
Litwa chce zakazać Białorusinom i Rosjanom posiadania broni

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Posłowie uważają, że zakaz zwiększy bezpieczeństwo kraju w razie antyrządowych zamieszek – poinformował przewodniczący Komitetu Laurynas Kasčiūnas.

Ograniczenia mają dotyczyć głównie Białorusinów i Rosjan, ale także obywateli wszystkich państw, które „nie odpowiadają kryteriom integracji europejskiej i euroatlantyckiej”. Jeśli Sejm uchwali poprawki do litewskiej ustawy o broni i amunicji, cudzoziemcy z takich państw nie będę mogli kupować i przechowywać broni, wyposażenia do niej, amunicji i jej składowych.

Obecnie na Litwie broń posiada 42 obywateli Białorusi i 294 obywateli Rosji. Wcześniej taki zakaz wprowadziła Estonia.

W związku z zagrożeniem odcięcia od reszty NATO w ramach konfliktu zbrojnego z Rosją i Białorusią, państw bałtyckie aktywnie wspierają broniącą się Ukrainę.

W kraju trwa też proces usuwania z przestrzeni publicznej reliktów ZSRR. W Litwie, Łotwie i Estonii potencjalnie może dojść do konfliktu na tle narodowościowym ze względu na istnienie dużej, niepodatnej na asymilację mniejszości rosyjskiej.

PODCASTY I GALERIE