• Litwa
  • 1 czerwca, 2016 15:05

Litwa będzie promowała lokalny szlak św. Jakuba

Litwa będzie popularyzowała miejscowy szlak św. Jakuba, łączący 11 kościołów pod wezwaniem tego świętego oraz kilkadziesiąt innych świątyń i klasztorów.

BNS
Litwa będzie promowała lokalny szlak św. Jakuba

Fot. Joanna Bożerodska

Listę obiektów na szlaku św. Jakuba w środę zatwierdził Rząd. Zlecił on także Ministerstwu Kultury oraz Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego wspólnie z kuriami oznaczenie tych obiektów specjalnym znakiem. Zgodnie z założeniem Ministerstwo Gospodarki i Departament Turystyki oraz instytucje kościelne będą promowały szlak wykorzystując „środki marketingowe”.

Listę obiektów na szlaku opracowała konferencja biskupów Litwy, a propozycję do rządu zgłosiło Towarzystwo Przyjaciół Szlaku św. Jakuba.

„Mamy nadzieję, że droga św. Jakuba uda się lepiej przedstawić zarówno pielgrzymom z innych krajów, jak i z Litwy. Wszystkie kościoły na szlaku są zbudowane dawno i należą do dziedzictwa kulturowego. Naszym celem jest odkrycie tych miejsc na nowo” – mówi prezydent stowarzyszenia Laimutė Kurantavičienė.

Jak dodaje, droga jest szczególnie popularna wśród pielgrzymów z Polski.

Na szlaku św. Jakuba na Litwie znajduje się 11 kościołów, a także Góra Krzyży, kościół i klasztor w Cytowianach, Świątynia Żmudzka w Kalwarii – ogółem 32 obiekty.

PODCASTY I GALERIE