• Litwa
  • 23 czerwca, 2013 10:52

,,Litwa balansuje pomiędzy pryncypialnym stanowiskiem UE wobec Białorusi a chęcią ochrony swoich więzi gospodarczych z Mińskiem”

Z takiego założenia wychodzą białoruscy eksperci. Litwini nie widzą jednak w polityce Wilna żadnej dwoistości.

PAP
,,Litwa balansuje pomiędzy pryncypialnym stanowiskiem UE wobec Białorusi a chęcią ochrony swoich więzi gospodarczych z Mińskiem”

Przed lipcowym przejęciem przewodnictwa w UE przez Litwę, nasiliły się kontakty dyplomatyczne między władzami białoruskimi a przedstawicielami państw Unii. Prezydent Alaksandr Łukaszenka mówił, że Białoruś ma nadzieję na normalizację stosunków z UE podczas przewodnictwa Litwy. Także premier Litwy Algirdas Butkevičius oświadczył po kwietniowym spotkaniu z premierem Białorusi Michaiłem Miasnikowiczem, że liczy na odwilż w stosunkach.

Informacje te wywołały protesty niektórych białoruskich polityków opozycyjnych. Więzień polityczny Mikoła Statkiewicz zaapelował w czwartek do Butkevičiusa o rezygnację ze spotkań z przedstawicielami władz białoruskich do czasu zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Dwoistości w litewskiej polityce wobec Białorusi nie widzi wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego Vytis Jurkonis.

,,Stanowisko Litwy nie jest bynajmniej niespójne. Pragniemy, by Białoruś była pokojowym, demokratycznym sąsiadem, gdzie nie ma więźniów politycznych i gdzie są przestrzegane podstawowe swobody i prawa człowieka’’ – powiedział w rozmowie Jurkonis.

Kwestionuje on także tezę, by Litwa próbowała się przeciwstawić sankcjom wobec Białorusi.

,,Litwa zawsze była konsekwentnym stronnikiem sankcji. Tak czy inaczej, wszelkie decyzje są koordynowane z Brukselą. Jeśli Makiej znajdzie się na liście gości szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, będzie to decyzja Brukseli, nie Litwy” – podkreśla politolog.

Prezes Litewskiej Konfederacji Przedsiębiorców Gediminas Rainys przyznaje natomiast, że litewskie firmy lobbowały w zeszłym roku przeciwko sankcjom wobec Białorusi. Konfederacja opublikowała wówczas wraz z Litewską Konfederacją Pracodawców prognozę, z której wynikało, że mogą one kosztować Litwę nawet 7 mld litów.

PODCASTY I GALERIE