• Litwa
  • 12 sierpnia, 2022 16:11

Litwa apeluje o przyłączenie się do sprawy przeciwko rosyjskiej agresji

W piątek Litwa zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) o przyłączenie się do sprawy przeciwko rosyjskiej agresji wojskowej. Ma to na celu ochronę praw pokrzywdzonych, a przyszłe rozstrzygnięcie w sprawie może stanowić podstawę środków prawnych zapewniających odszkodowania dla tych, którzy doświadczyli skutków rosyjskiej agresji wojskowej.

BNS
Litwa apeluje o przyłączenie się do sprawy przeciwko rosyjskiej agresji

fot. BNS/ Paulius Peleckis

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przekazało wniosek Litwy o zezwolenie na interwencję w tej sprawie jako państwo trzecie.

ETPC rozpatruje sprawę na podstawie apelu Ukrainy z 23 czerwca w sprawie rażących i systematycznych naruszeń postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności spowodowanych działaniami militarnymi Rosji.

„Litwa musi nadal demonstrować przywództwo w dążeniu do sprawiedliwości dla Ukrainy i niezwłocznie wspierać stanowiska Ukrainy we wszystkich sądach międzynarodowych” – powiedziała minister w oświadczeniu.

„Działania Rosji należy uznać za bezprecedensowe masowe naruszenia praw człowieka. Każdy przypadek, w którym odebrano niewinne życie, który odegrał rolę na zdrowiu i wyrządził szkodę, musi zostać oceniony” – powiedziała E. Dobrowolska.

W petycji Ukrainy zarzuca się, że Rosja przeprowadza masowe ataki na ludność cywilną i ich majątek na terenie całej Ukrainy jest naruszeniem prawa międzynarodowego.

Odnotowano również, że ataki są przeprowadzane przez rosyjskie siły zbrojne oraz pozostające pod ich kontrolą separatystyczne lub inne nieregularne siły paramilitarne.

Należy zauważyć, że dziesiątki tysięcy cywilów zostało rannych, zabitych, zatrzymanych lub zaginęło w wyniku tych ataków, majątek lub domy setek tysięcy ludzi zostały zniszczone, miliony ludzi zostało przesiedlonych lub zmuszonych opuścić Ukrainę, a biznesy i tysiące firm zostały zniszczone.

Ukraina domaga się zakończenia rosyjskiej agresji militarnej i uznania tych działań za masowe łamanie praw człowieka, a także pełnego odszkodowania.

Sprawa rodzi pytania dotyczące części Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności definiujących prawo do życia, zakaz tortur, pracy przymusowej, prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, prawo wolności myśli, sumienia i religii, wyrażania siebie, zgromadzeń i stowarzyszeń.

Kwestionowane jest również naruszenie przez Rosję prawa do skutecznej obrony prawnej, zakazu dyskryminacji, ochrony własności i prawa do nauki, swobody przemieszczania się oraz zakazu deportacji obywateli.

Ministerstwo Sprawiedliwości zauważa, że ​​każde państwo będące po stronie Konwencji może zwrócić się do ETPC o umożliwienie przedstawienia pisemnych uwag w sprawach indywidualnych lub transgranicznych przeciwko innym państwom będącym stronami Konwencji w celu zapewnienia należytego wymiaru sprawiedliwości.

PODCASTY I GALERIE