• Litwa
  • 15 września, 2021 10:38

„Litgrid” zmniejszył przepustowość linii transgranicznej Litwa-Białoruś

Litwa ograniczyła od środy przesył energii elektrycznej z elektrowni atomowej z Ostrowca na rynki republik bałtyckich. W związku z tym Łotwa będzie mogła prowadzić wymianę handlową z Rosją jedynie w oparciu o połączenie energetyczne Łotwa-Rosja.

BNS
„Litgrid” zmniejszył przepustowość linii transgranicznej Litwa-Białoruś

Fot. BNS/Scanpix

W środę spółka przesyłu energii elektrycznej Litgrid zmniejszyła maksymalną zdolność przesyłową połączeń międzysystemowych Litwa-Białoruś. Oznacza to, że do czasu zawarcia nowego trójstronnego porozumienia między republikami bałtyckimi Litwa będzie przestrzegać własnych zasad handlu energią elektryczną.

Rokas Masiulis, dyrektor generalny Litgrid, powiedział, że na podstawie nowej metodologii przepustowość linii będzie ustalana codziennie. Na środę ustalono maksymalną przepustowośc na poziomie 262 MW.
„Nowa metodologia zapewni Litwie dostęp do energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia niezawodności systemu energetycznego. Jednocześnie, import energii elektrycznej produkowanej w Ostrowcu na Litwę będzie ograniczony” – powiedział R. Masiulis.

Renatas Pocius, przewodniczący Państwowej Rady Regulacji Energetyki (VERT), powiedział wcześniej BNS, że handel energią elekttryczną Łotwy z Rosją powinien być teraz zmniejszony do około 320 megawatów.

Powiedział też, że limity mocy zapewniają bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej i zapobiegają handlowi z Białorusią, a także ustalają prawidłowe moce na wszystkich bałtyckich połączeniach.

Do tej pory Łotwa i Estonia handlowały energią elektryczną z Rosją według własnej metody, która uwzględnia maksymalną zdolność przesyłową litewskiego-białorusko połączenia energetycznego. Litewscy energetycy są przekonani, że dzięki takiemu podejściu energia elektryczna z elektrowni atomowej w Ostrowcu jest przez Łotwę sprzedawana na Litwę, co stanowi naruszenie tzw. ustawy „antyostrowieckiej”. Łotwa twierdzi, że handluje wyłącznie rosyjską energią elektryczną.

Według źródeł BNS najbardziej niezadowolona z nowych przepisów Litwy jest Estonia, która nie handluje energią elektryczną z Rosją – mimo to strona estońska uważa, że przepisy Litwy ograniczają jej możliwości handlu z Rosją.

Litwa wstrzymała komercyjny import energii elektrycznej z Białorusi od listopada ubiegłego roku, kiedy to elektrownia jądrowa w Ostrowcu rozpoczęła produkcję energii elektrycznej. Jednak do 12 lipca, kiedy to pierwszy blok elektrowni został czasowo odłączony od sieci, energia elektryczna produkowana na Białorusi wciąż trafiała na rynek bałtycki.

Po tym, jak na początku czerwca elektrownia atomowa otrzymała pozwolenie na użytkowanie przemysłowe swojego pierwszego reaktora, Litgrid poinformował operatorów pozostałych krajów BREL, że rozpoczyna proces prawny mający na celu przejęcie zarządzania mocą wszystkich połączeń międzysystemowych z Białorusią.

PODCASTY I GALERIE