Litwa
PAP

Litewskie uczelnie wśród laureatów konkursu „European Universities”

Trzy litewskie uniwersytety znalazły się w gronie laureatów konkursu Komisji Europejskiej „European Universities”. W sumie KE wybrała 17 konsorcjów instytucji szkolnictwa wyższego, które otrzymały granty na rozwój współpracy m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii.

Listę wybranych 17 (spośród 54 zgłoszonych) konsorcjów ogłoszono w środę. Pilotażowy konkurs jest finansowany z programu Erasmus+.

Z Litwy w gronie zwycięskich konsorcjów znalazły się Uniwersytet Wileński, Kowienski Uniwersytet Techniczny i Uniwersytet Kłajpedzki.

Międzynarodowe sieci uczelni (European Universities) będą ze sobą współpracowały m.in. w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji.

W sumie konsorcja otrzymają w ciągu trzech lat 85 mln euro. Każde z nich – kwotę maksymalnie 5 mln euro. KE zwiększyła budżet konkursu – pierwotnie planowano go na poziomie 65 mln euro, które miało zostać rozdzielone pomiędzy 12 konsorcjów.Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!