Litwa
BNS

Litewski Związek Dziennikarzy: Władze coraz bardziej ograniczają dostęp do informacji

Związek Dziennikarzy Litwy oraz Stowarzyszenie Rejonowych i Lokalnych Wydawców Prasowych twierdzą, że otrzymują coraz więcej skarg od dziennikarzy dotyczących tego, że władze przeszkadzają im w pozyskiwaniu informacji.

Dziennikarze informują, że mają problem z pozyskiwaniem informacji w samorządach. W niektórych rejonach dziennikarze nie są puszczani na obrady rady, odpowiedzi są udzielane tylko pisemnie, często na niewygodne pytania się nie odpowiada. Do takich zajść dochodziło w Kłajpedzie, Olicie, Oranach, Rosieniach i Rakiszkach.

„Tak się złożyło, że Związek Dziennikarzy, zresztą nie tylko my, ale również instytucje państwowe otrzymują informację, że są naruszane prawa związane z działalnością dziennikarską” – oświadczył prezes Związku Dainius Radzevičius.

Współpraca pomiędzy dziennikarzami i Służbą ds. Badań Specjalnych jest niemożliwa – taka decyzja zapadła na posiedzeniu Rady Litewskiego Związku Dziennikarzy.

„Konfliktowe sytuacje między społecznością dziennikarską i samorządami były wcześniej, ale były to pojedyńcze wypadki. Obecnie ta tendencja się wzmacnia. Nasze Stowarzyszenie, w ciągu kilku miesięcy otrzymywało sygnały, że rejonowym gazetom potrzebna jest pomoc” – powiedziała Rasa Navickienė, dyrektorka Stowarzyszenia Rejonowych i Lokalnych Wydawców Prasowych.

Pod koniec minionego tygodnia Związek Dziennikarzy zaapelował do wszystkich przedstawicieli mediów, by informowali nawet o najmniejszych utrudnieniach podczas pozyskiwania informacji. Każdy taki przypadek znajdzie się w specjalnej rubryce na stronie internetowej Związku Dziennikarzy, gdzie zostaną podane fakty dotyczące łamania praw dziennikarzy.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
UM Ełk - Oficjalna serwis internetowy miasta Ełku
Radar Wileński – Poinformuj nas!