• Litwa
  • 2 sierpnia, 2013 10:54

Litewski torf na wagę złota w Arabii Saudyjskiej

To, że w Arabii Saudyjskiej zielenią się parki, na pustyni powstają pola golfowe mieszkańcy tego kraju powinni zawdzięczać między innym eksportowi litewskiego tortu, który dostarczany jest tam okrętami.

lrt.lt
Litewski torf na wagę złota w Arabii Saudyjskiej

Obecnie wydobycie torfu prowadzi się na 14 tys. hektarów, to nieco ponad 2 proc. obszaru torfowego Litwy. 95 proc. litewskiego torfu eksportuje się do ponad 90 krajów świata.

W pierwszym kwartale bieżącego roku eksport torfu stanowił ponad 166 tys. ton. Większość sprzedano do Holandii, Niemiec i na Łotwę.

Metr sześcienny surowca torfowego kosztuje około 38 litów, metr sześcienny substratu zaś około 52 litów.

PODCASTY I GALERIE