• Litwa
  • 11 listopada, 2013 9:51

Litewski ser twarogowy na liście produktów chronionych

Komisja Europejska oficjalnie poinformowała o wpisaniu litewskiego sera twarogowego na listę produktów chronionych. Do tej pory dwa litewskie produkty spożywcze zostały wpisane do unijnych rejestrów - litewski skilandis i miód z pogranicza Sejn i Lazdijai.

BNS
Litewski ser twarogowy na liście produktów chronionych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Na wpisanie do unijnego rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych czekają Stakliškių midus, ser ”Liliputas”, chleb domowego wypieku z Daujėnai.

Prawo unijne przewiduje możliwość zastrzeżenia nazwy produktu ze względu na miejsce i sposób jego produkcji i transformacji (AOP), ze względu na pochodzenie geograficzne produktów, które się na niego składają (IGP) oraz ze względu na tradycyjny sposób jego produkowania.

Jak podkreśla KE, wpisanie produktów do unijnego rejestru nazw chronionych sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek oraz ułatwia komercjalizację produktów.

PODCASTY I GALERIE