• Litwa
  • 24 października, 2019 10:10

Litewski sąd: Oryginalny zapis imienia także dla mniejszości narodowych

23 października Sąd Okręgowy Wilna zezwolił Małgorzacie Wardyn na zapis imienia w dokumentach w polskiej wersji. - Sprawa ma duże znacznie przede wszystkim dlatego, że dotyczy Polki z Litwy, zmiany w zapisie imienia nadanego na Litwie, a nie w nazwisku, które nosi w wyniku małżeństwa z obcokrajowcem – wyjaśnia zw.lt Ewelina Dobrowolska, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

zw.lt
Litewski sąd: Oryginalny zapis imienia także dla mniejszości narodowych

Sprawa Małgorzaty Wardyn jest jedną z prawie 70 wygranych spraw o zmianę imienia lub na nazwiska w litewskich sądach. Jak zauważa Dobrowolska, udowadnia ona, że na zmianę zapisu mają szansą nie tylko mieszane małżeństwa i ich dzieci, ale także przedstawiciele mniejszości narodowych na Litwie.

– Bardzo duże znaczenie ma fakt, że w uzasadnieniu wyroku sąd powołuje się m.in. na Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, co potwierdza, że przedstawiciele mniejszości mają szansę na dochodzenie swoich praw językowych na drodze sądowej – zauważa Dobrowolska.

Jak wyjaśnia prawniczka fundacji, ważne jest, by udowodnić w sądzie swoją przynależność do mniejszości narodowej, czyli mieć odpowiedni wpis w rejestrze oraz, że używa się na co dzień zmienionej wersji. – W przypadku Małgorzaty Wardyn przedstawiliśmy szereg dokumentów, w tym dyplomy ukończenia studiów magisterskich i doktoranckich, w których występowała jako Małgorzata – zauważa Dobrowolska.

Co zrobić, jeśli mamy trudności z uzyskaniem na Litwie oryginalnego wpisu imienia i nazwiska w dokumantach? Należy się zwrócić do EFHR. Europejska Fundacja Praw Człowieka oferuje bezpłatną pomoc prawną (konsultację, sporządzenie dokumentacji, a także reprezentowanie w sądzie) w tym zakresie (kontakt z EFHR: info@efhr.eu lub +370 69 150 822, więcej informacji na www.efhr.eu).Pomoc prawników fundacji jest całkowicie bezpłatna.

EFHR nie może zagwarantować wygranej przed sądem, jako że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. A jednak ponad 60 wygranych spraw może świadczyć o tym, że warto podjąć próbę. Co więcej, każda wygrana sprawa ułatwia zmianę nazwiska tym, którzy będą się o to starali jako kolejni.

PODCASTY I GALERIE