• Litwa
  • 18 lipca, 2013 14:41

Litewski Sąd Najwyższy nie zgodził na zapis nazwiska z literą ,,W”

Litewski Sąd Najwyższy odrzucił wniosek w sprawie wpisania nazwiska w akcie małżeństwa z literą „W”.

BNS
Litewski Sąd Najwyższy nie zgodził na zapis nazwiska z literą ,,W”

Sąd Najwyższy podkreślił, że istniejąca konstytucyjna doktryna i zapisy prawne nadają językowi litewskiemu status języka państwowego, co oznacza, że imiona i nazwiska obywateli Litwy w dokumentach tożsamości powinny być zapisane w języku litewskim, z użyciem liter litewskiego alfabetu. Powyższe dotyczy również zapisu w aktach stanu cywilnego.

,,Dlatego też sąd odrzucił wniosek z prośbą o wpis nazwiska z literą „W”” – napisano w oświadczeniu Litewskiego Sądu Najwyższego.

Wniosek do sądu złożyła obywatelka Litwy, która związek małżeński zawarła za granicą, gdzie w akcie małżeństwa figurowała litera ,,W”. Po uprawomocnieniu aktu na Litwie zamiast litery ,,W” została wpisana litera ,,V”. Zdaniem kobiety litera ,,V” nie istnieje w Austrii, gdzie właśnie weszła w związek małżeński.

PODCASTY I GALERIE