• Litwa
  • 22 stycznia, 2014 14:22

Litewski minister: Nielegalni emigranci mają lepsze warunki niż bezdomni

Minister spraw wewnętrznych Dailis Alfonsas Barakauskas odwiedził Centrum Rejestracji Cudzoziemców w Podbrodziu. Minister obiecał, że muzułmanie i buddyści będą karmieni zgodnie z ich zasadami religijnymi.

BNS
Litewski minister: Nielegalni emigranci mają lepsze warunki niż bezdomni

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

„Pod względem warunków, porównując z warunkami w jakich żyje część obywateli Litwy, to można różnie komentować. Pod względem wyżywienia i pod innymi względami to warunki życia w centrum nie są złe, w porównaniu z warunkami w schroniskach dla bezdomnych. Zwłaszcza to dotyczy osób mających zezwolenie na swobodne poruszanie się. Ci którzy popełnili przestępstwa, są zamknięci, dopóki toczy się sprawa sadowa” – oznajmił minister.

Na początku stycznia Służba Kontrolera d.s. Równych Możliwości przeprowadziła dochodzenie i stwierdziła, że mieszkańcy ośrodka dla uchodźców teoretycznie mogą zrezygnować z proponowanych potraw. Żaden akt prawny, reglamentujący żywienie cudzoziemców przebywających w centrum, nie przewiduje jednak uwzględniania aspektów religijnych. Dlatego muzułmanów i buddystów karmiono wieprzowiną. Co było niezgodne z ich przekonaniami religijnymi.

„Specjalne żywienie dla części mieszkańców Centrum Rejestracji Cudzoziemców może przysporzyć dodatkowych trudności przy przygotowywaniu posiłków, ciężar finansowy i organizacyjny spadający na państwo nie może być jednak uważany za wystarczającą i proporcjonalną podstawę, by nie zapewnić podstawowego prawa człowieka do wolności wyznania” – można przeczytać w piśmie Kontrolera d.s. Równych Możliwości.

„W następny poniedziałek zostaną podpisane wszelkie niezbędne dokumenty, aby nie powstawało już problemów z wyżywieniem tych osób” – oświadczył D. A. Barakauskas.

PODCASTY I GALERIE