• Litwa
  • 23 sierpnia, 2017 15:42

Litewski dyplomata do spraw rolnictwa w Rosji zostanie przeniesiony do Japonii

Litwa zrezygnuje ze swego dyplomaty do spraw rolnictwa w Rosji i przenosi go do Japonii.

BNS
Litewski dyplomata do spraw rolnictwa w Rosji zostanie przeniesiony do Japonii

Fot. Archiwum

Tak postanowił dzisiaj rząd na swym posiedzeniu. Minister rolnictwa Bronius Markauskas poinformował, ze stanowisko attache ds. rolnictwa w Rosji jest likwidowane po wprowadzeniu przez Rosję w 2014 roku embarga na produkty państw UE.

W związku z ogłoszonym przez trzema laty embargiem litewsko-rosyjski handel produktami spożywczymi znacznie zmalał. Tymczasem stosunki handlowe z Japonia dynamicznie się rozwijają.

PODCASTY I GALERIE