• Litwa
  • 26 lipca, 2017 9:36

Litewska Rada wspólnot narodowych spotkała się z prezydentem Łotwy

Przedstawiciele litewskiej Rady Wspólnot Narodowych (Tautinių bendrijų taryba) spotkali się z prezydentem Łotwy.

zw.lt
Litewska Rada wspólnot narodowych spotkała się z prezydentem Łotwy

Fot. tmd.lrv.lt

18 lipca na Łotwie odbyło się wspólne posiedzenie Rady Konsultacyjnej mniejszości narodowych Łotwy oraz przedstawicieli litewskiej Rady Wspólnot Narodowych. Spotkanie z udziałem prezydenta Raimondasa Vejuonisa odbyło się w rezydencji przywódcy tego państwa.

Uczestnicy omówili wspólne przygotowania do świętowania 100 rocznicy niepodległości, możliwości współpracy wspólnot narodowościowych oraz realizacji wspólnych projektów. Rozważano propozycję zorganizowania konferencji przedstawicieli mniejszości narodowych trzech państw bałtyckich oraz spotkanie na Litwie. Prezydent Raimondas Vejuonis odnotował, że jednym z priorytetów jego prezydencji jest zjednoczenie wszystkich mieszkańców kraju i wspieranie jedności w społeczeństwie.

Mniejszości narodowe na Łotwie stanowią około 38 procent mieszkańców, na Litwie – prawie 15.

PODCASTY I GALERIE