• Litwa
  • 8 października, 2022 14:53

Litewska premier i niemiecka minister obrony omówiły szybsze rozlokowanie żołnierzy na Litwie

Litwa dąży do szybszego rozlokowania sił niemieckich na Litwie i jest gotowa zapewnić niezbędną infrastrukturę – powiedziała premier Ingrida Šimonytė, która spotkała się w sobotę z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht w Wilnie.

BNS
Litewska premier i niemiecka minister obrony omówiły szybsze rozlokowanie żołnierzy na Litwie

fot. BNS/ Paulius Peleckis

Jak poinformował rząd, na spotkaniu z udziałem premier, ministra spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusa Landsbergisa i ministra obrony narodowej Arvydasa Anušauskasa omówiono kroki, jakie należy podjąć, aby odpowiednio przygotować się na przyjęcie przydzielonych sił brygady bojowej dowodzonej przez Niemców na Litwę.

„Wzmocnienie sił sojuszników NATO na Litwie i w całej wschodniej flance NATO wysyła wyraźny i silny sygnał odstraszający potencjalnemu agresorowi i jest najlepszą inwestycją w pokój i stabilność w naszym regionie. Dlatego oczekujemy i dążymy do jak najszybszego rozmieszczenia tych sił na Litwie, a do tego jesteśmy gotowi zapewnić odpowiednią pomoc państwa przyjmującego i całą niezbędną infrastrukturę” – podkreśliła I. Šimonytė.

Premier zauważa, że rząd podjął już szybkie decyzje dotyczące natychmiastowego rozwoju całej niezbędnej infrastruktury w kraju, możliwości poligonów wojskowych oraz rozszerzenia wsparcia innych krajów goszczących potrzebnego dla sił bojowych dowodzonych przez Niemców.

„Szybka i celowa realizacja decyzji NATO o odstraszaniu i wzmacnianiu obronności we wschodniej części Sojuszu, a także dążenie do przygotowania brygady bojowej kierowanej przez Niemców jest szczególnie ważne dla naszego kraju i całego regionu, — powiedziała I. Šimonytė.

Po podjęciu przez NATO decyzji o odstraszaniu i wzmocnieniu obrony wschodnich członków Sojuszu, już na początku września w Rukłach został rozmieszczony element dowodzenia niemieckiej 41. brygady.

Podczas spotkania omówiono także znaczenie jedności europejskiej i wspólnych wysiłków na rzecz ograniczenia zdolności Rosji do przeprowadzenia agresji militarnej, a także udzielenia wsparcia militarnego Ukrainie.

Premier zaznaczyła, że dziś na Ukrainie rozstrzyga się przyszłość bezpieczeństwa Europy, dlatego konieczne jest utrzymanie jedności i nie tylko kontynuowanie, ale także przyspieszenie udzielania Ukrainie wsparcia, przede wszystkim wojskowego.

„Zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie jest konieczne dla pokoju w Europie” – podkreśliła I. Šimonytė.

Premier Litwy podziękowała Niemcom za inicjatywę zwiększenia sił zbrojnych na Litwie oraz za wieloletni wkład Niemiec w bezpieczeństwo państw bałtyckich.

PODCASTY I GALERIE