• Litwa
  • 2 kwietnia, 2018 6:03

Litewska młodzież: Katolicka, ale nie modląca się

Litewska młodzież na tle innych krajów europejskich bardziej identyfikuje siebie jako katolików – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Uniwersytet Św. Marii w Londynie.

BNS
Litewska młodzież: Katolicka, ale nie modląca się

Fot. Agata Radulewicz

71 proc. osób w wieku od 16 do 19 r.ż. na Litwie uważa się za katolików. 25 proc. nie identyfikuje siebie z żadną religią.

Pod tym względem Litwę wyprzedziła tylko Polska. Tam osób areligijnych jest tylko 17 proc.

„Katolicyzm był mocny w okresie międzywojennym, w pierwszych latach niepodległej Litwy. W okresie sowieckim był utożsamiany z wolnością i oporem” – skomentował wyniki arcybiskup wileński Gintaras Grušas.

Chociaż litewska młodzież identyfikuje siebie z katolicyzmem, to pod względem praktyk religijnych nie odbiega od średniej europejskiej.

22 proc. osób młodych wskazało, że w ogóle nie bierze udziału w żadnych praktykach religijnych. 74 proc. uczestniczy, ale rzadziej niż raz w tygodniu, a 4 proc. raz w tygodniu.

43 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nigdy nie modli się. 47 proc. podkreśliło, że modli się rzadziej niż raz w tygodniu. Tylko 10 proc. modli się raz w tygodniu.

Z przeprowadzonego w 2011 r. spisie ludności do katolicyzmu przyznało się 77 proc. mieszkańców.

PODCASTY I GALERIE