• Litwa
  • 29 czerwca, 2016 14:26

Litewska komisja odwołała sankcje wobec rosyjskich telewizji

Po sygnałów z Komisji Europejskiej, że sankcje stosowane przez Litwę wobec dwóch rosyjskich telewizji mogą być niezgodne z prawem Unii Europejskiej, Litewska Komisja Radia i Telewizji odwołała ograniczenia.

BNS
Litewska komisja odwołała sankcje wobec rosyjskich telewizji

Fot. YouTube

„Zmieniliśmy swoją decyzję i spółki retransmitujące mogą swobodnie zadecydować, czy pozostawić rosyjskie telewizje w płatnych pakietach, czy przenieść do byłych. Po naszej decyzji zobowiązania są odwołane, stosujemy procedury i zanim nie zostaną one zakończone, nie ma żadnyc ograniczeń” – powiedział przewodniczący Komisji Edmundas Vaitekūnas.

W grudniu ubiegłego roku z powodu podżegania do nienawiści Komisja Litewskiego Radia i Telewizji zobowiązała telewizje retransmitujące kanał RTR Planeta przenieść go do pakietu płatnych programów na okres jednego roku. Taka sama decyzja została podjęta w maju wobec kanału NTV Mir Lithuania.

Swoje decyzje komisja odwołała przed tygodniem, decyzję ogłosiła jednak dopiero dzisiaj. Jak zapewnia Vaitekūnas, poprzednie decyzje komisji były całkowicie zgodne z litewskim ustawodawstwem, według niektórych interpretacji mogą się jednak mijać z dyrektywą audiowizualną Unii Europejskiej.

„Zdaniem Komisji Europejskiej decyzja mija się nieco z założeniami dyrektywy audiowizualnej, z których wynika, że przed podjęciem dowolnych kroków wobec retransmitera, należy go o tym uprzedzić. Możliwość podjęcia odpowiednich kroków wobec retransmitera istnieje dopiero po wystosowaniu dwóch ostrzeżeń i powtórzeniu wykroczenia po raz trzeci” – komentuje Saulius Šimanauskas, attache w stałym przedstawicielstwe Litwy przy Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE