• Litwa
  • 5 sierpnia, 2015 8:52

Litewska emigracja zgadza się na Kartę Litwina

Mieszkający poza granicami kraju Litwini zgadzają się na Kartę Litwina, ale nadal podkreślają, że głównym celem ich działalności jest wprowadzenie podwójnego obywatelstwa, pisze „Lietuvos žinios“.

BNS
Litewska emigracja zgadza się na Kartę Litwina

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów Dalia Henke stwierdziła, że wprowadzone w kraju ulgi dla emigrantów wzmocnią więź z krajem.

Henke poinformowała, że najważniejszym jest, aby podwójne obywatelstwo mogły posiadać osoby, które wyemigrowały po 1990 r. i nabyły obywatelstwa innych krajów.

Minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis zapewnił, że jego resort jesienią zaprezentuje projekt dotyczący Karty Litwina. Prawdopodobnie projekt przywiduje, że posiadacze karty będą mieli prawo do bezpłatnej nauki i leczenia.
Referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa ma być przeprowadzony w następnym roku, razem z wyborami do sejmu.

PODCASTY I GALERIE