• Litwa
  • 31 sierpnia, 2015 18:08

Litewska emigracja nie chce referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa

Zarząd Światowej Wspólnoty Litwinów oświadczył, że nie popiera referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Wspólnota wydała oświadczenie wówczas, kiedy rząd zaaprobował inicjatywę.

BNS
Litewska emigracja nie chce referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa

Fot. BFL/Tomas Lukšys

„Cieszymy się, że rząd uznał, iż kwestia obywatelstwa jest ważna nie tylko dla emigrantów, ale również dla ich bliskich. Cieszymy się, że rząd szuka rozwiązań. Jednak nie popieramy pomysłu w sprawie referendum” – napisano w oświadczeniu.

Zdaniem Światowej Wspólnoty Litwinów, aby zalegalizować podwójne obywatelstwo, nie trzeba zmieniać Konstytucji, a tylko wprowadzić odpowiednie poprawki do Ustawy o obywatelstwie.

Zgodnie z artykułem 12 Konstytucji Republiki Litewskiej obywatel Litwy może być jednocześnie obywatelem Litwy i innego kraju tylko w wyjątkowych przypadkach określonych w ustawie. Ten artykuł ustawy zasadniczej może być zmieniony tylko w drodze referendum.

Rząd zaproponował zmienić artykuł 12 Konstytucji, tak aby brzmiał: Obywatele Litwy według pochodzenia, nabywając obywatelstwo innego państwa, zachowują prawo do obywatelstwa RL. Inne osoby nie mogą być jednocześnie obywatelami LR oraz innego państwa”.

Rząd chce przeprowadzić referendum razem z wyborami do sejmu w 2016 roku.

PODCASTY I GALERIE