• Litwa
  • 15 lipca, 2013 17:25

Litewska emigracja boi się referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa

Litwini mieszkający poza granicami kraju nie chcą, aby zostało przeprowadzone referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa, oświadczyła Danguolė Navickienė przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów (Pasaulio lietuvių bendruomenė).

BNS
Litewska emigracja boi się referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa

fot. BFL

Dzisiaj w Kownie rozpoczęło się spotkanie przewodniczących Światowej Wspólnoty Litwinów oraz Światowego Związku Młodzieży Litewskiej (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga).

„Kwestia obywatelstwa jest dla nas bardzo ważna. Ludzie bardzo się boją referendum, które pogrzebie wszelkie nadzieje. Ustawę o obywatelstwie można było regulować przy pomocy środków prawnych, ale nie zostały one wykorzystane. Gdybyśmy zatem mogli przygotować spotkanie, to mogliśmy na nim zaprezentować własne oczekiwania” – powiedziała dziennikarzom przewodnicząca.

Zdaniem Danguolė Navickienė referendum mogłoby się po prostu nie odbyć, ponieważ byłaby niska frekwencja.

„Jeśli dojdzie do referendum to wszystko będzie skończone. Po pierwsze, powinno przyjść ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Pomysł ma poprzeć 50 proc. od ogółu, a nie tych co przyjdzie głosować. W praktyce to oznacza, że każdy powinien poprzeć pomysł. Tego nie będzie. Nie przyjdzie nawet tyle osób” – wyjaśniła przewodnicząca Światowej Wspólnoty Litwinów.

Zgodnie z obecną Ustawą o obywatelstwie podwójne obywatelstwo mogą posiadać osoby, które wyjechały z Litwy przed 1990 rokiem oraz ci którzy nabyli obywatelstwo automatycznie: poprzez urodzenie lub małżeństwo. Jednak osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo od urodzenia, po uzyskaniu pełnoletniości w ciągu trzech lat muszą się zdecydować, obywatelami jakiego kraju chcą pozostać.

PODCASTY I GALERIE