• Litwa
  • 30 czerwca, 2020 10:15

Litewscy Żydzi zaprzeczają fałszywemu artykułowi Putina o historii

Przedstawiciele Litewskiej Wspólnoty Żydów oskarżyli prezydenta Rosji Władimira Putina o rozpowszechnianie kłamstw dotyczacych II wojny światowej oraz próbę minimalizacji przestępstw, których dopuścił się Związek Sowiecki.

BNS
Litewscy Żydzi zaprzeczają fałszywemu artykułowi Putina o historii

Fot. Joanna Bożerodska

Prezes Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky oraz poseł Emanuelis Zingeris we wspólnym komentarzu do artykułu prezydenta Rosji, który ukazał się na łamach pisma „Nationial Interest”, odnotowali, że po okupacji Litwy przez sowietów Żydzi stali się najbardziej prześladowaną grupą narodowościową.

Kuklansky i Zingeris wskazują, że Putin w swym artykule przemilczał masowe represje i wywózki, których dopuszczono się pod względem ludności anektowanych krajów, zwłaszcza narodowości żydowskiej.

„Dobrze przemyślane kłamstwo Putina jest głoszone po to, by można było je wykorzystać do osiągnięcia imperialistycznych celów obecnej Rosji, która jest daleka od demokracji” – czytamy w komentarzu źydowskich działaczy.

PODCASTY I GALERIE