• Litwa
  • 13 listopada, 2015 9:56

Litewscy żołnierze na ćwiczeniach w Polsce

Około 50 litewskich żołnierzy weźmie udział w ćwiczeniach wojskowych Compact Eagle 2015 w Polsce, które rozpoczną się w niedzielę.

BNS
Litewscy żołnierze na ćwiczeniach w Polsce

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Ćwiczenia będą testem przed podwyższeniem gotowości bojowej dla Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego stacjonującego w Szczecinie.

Zgodnie z podjętą decyzją o podniesieniu gotowości bojowej jednostki będzie ona w stanie działać na rzecz bezpieczeństwa na terenie państw nadbałtyckich, w tym Polski, w bardzo krótkim czasie. Zgodnie z decyzjami NATO Korpus będzie mógł dowodzić tzw. szpicą czołową, po tym, gdy w 2016 r. osiągnie „wysoką gotowość bojową”.

„Celem tego ćwiczenia jest rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy personelu Korpusu i wyznaczonych międzynarodowych jednostek w zakresie działań bojowych o wysokiej intensywności. Ponadto, ćwiczenie umożliwi integrację personelu Korpusu, który brał udział w zakończonej w styczniu 2015 r. misji w Afganistanie, oraz nowych członków Korpusu, którzy w znacznej liczbie zasilą niebawem jego szeregi” – napisano w komunikacie.

Podczas ćwiczenia żołnierze będą również sprawdzać w praktyce nową strukturę jednostki i nowe procedury przed podniesieniem stopnia jej gotowości bojowej.

manewry odbędą się z udziałem sztabów dwóch dywizji, pięciu brygad i dwóch batalionów i realizowane będą według scenariusza dotyczącego artykułu 5. Sojuszu, czyli obrony kolektywnej.

Scenariusz ćwiczenia zakłada, że po fiasku negocjacji, i gdy zawiodło odstraszanie, fikcyjny kraj atakuje jeden z krajów członkowskich NATO. Siły reagowania NATO natychmiast pojawiają się w obszarze konfliktu i inicjują obronę, a Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni, wraz z podległymi jednostkami, przygotowuje się do przeprowadzenia kontrataku.

Po podniesieniu jednostce stopnia gotowości bojowej jednym z jej zadań ma być synchronizacja działań tzw. NATO Force Integration Units, czyli jednostek łącznikowych, koordynujących ćwiczenia i zajmujących się wspólnym planowaniem. Mają one być według wstępnych planów rozmieszczone w sześciu krajach NATO: Bułgarii, Polsce, Rumunii, Estonii, na Litwie i Łotwie.

PODCASTY I GALERIE