Litwa
BNS

Litewscy posłowie przyjęli Deklarację 3 Maja

Głosami 100 posłów za, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się została dzisiaj przyjęta Deklaracja 3 Maja.

Projekt dokumentu został przedstawiony pod obrady w dniu 3 maja, czyli w rocznicę obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w obecności przedstawicieli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Deklaracja wskazuje, że ,,spadkobiercy Konstytucji 1791 roku znowu będąc wolnymi i wysoko oceniając to, że łączy nas wspólna historia, bogate wspólne dziedzictwo kulturowe oraz wartości Konstytucji 3 Maja, dzisiaj są jeszcze bardziej połączeni wobec najważniejszych obecnych oraz przyszłych wspólnych wyzwań”.

Autorzy projektu nawołują spadkobierców twórców Konstytucji 3 Maja zrobić wszystko, aby wszystkie państwa, znajdujące się na byłych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miały możliwość zostać częścią wolnej i pojednanej Europy.

Projekt deklaracji złożyli posłowie Andrius Kubilius i Gediminas Kirkilas oraz przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!