• Litwa
  • 8 kwietnia, 2014 15:48

Litewscy pisarze przeciwko oryginalnej pisowni nazwisk

45 litewskich pisarzy wyraziło oburzenie z powodu zamiaru uprawomocnienia pisowni w dokumentach nielitewskich nazwisk w oryginale.

BNS
Litewscy pisarze przeciwko oryginalnej pisowni nazwisk

Fot. Wikipedia

W rozpowszechnionym liście skierowanym do prezydent, przewodniczącej Sejmu, premiera i szefowej Państwowej Komisji Języka Litewskiego litewscy pisarze przypomnieli o rzekomym zagrożeniu, jakie powstałoby na skutek wprowadzonych zmian. Według autorów pisma, po uprawomocnieniu się oryginalnej pisowni nazwisk, w użyciu języka litewskiego znajdzie się około 150 nowych liter i znaków diakrytycznych.

,,Będzie to sprzeczne z konstytucyjną zasadą języka państwowego, zakłóci pracę placówek państwowych i samorządowych, a także innych przedsiębiorstw, placówek i organizacji. Tylko niewielka liczba mieszkańców jest w stanie się nauczyć takiej ilości nowych liter i znaków diakrytycznych (…)’’ – to są tylko niektóre powody o których wspomnieli autorzy pisma.

W opinii pisarzy, przyjęcie poprawek doprowadziłoby do dyskryminacji tych obywateli, których nazwiska nie są zapisywane literami łacińskimi. W tej grupie znajdują się m.in. Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusi, Gruzini i Ormianie.

Pod listem podpisali się między innymi tacy pisarze, jak: Vidmantė Jasukaitytė, Jonas Mikelinskas, Vytautas Rubavičius, Arvydas Juozaitis, Jurgis Gimberis, Julius Keleras, Rimvydas Stankevičius, posłanka Dalia Teišerskytė.

PODCASTY I GALERIE