• Litwa
  • 14 lutego, 2019 11:40

Litewscy partyzanci na znaczkach pocztowych

Poczta Litwy wyemituje serię znaczków pocztowych poświęconych litewskiemu ruchu partyzanckiemu. Seria będzie się nazywać „Litwa partyzancka” („Partizanų Lietuva“).

zw.lt
Litewscy partyzanci na znaczkach pocztowych

Fot. Lietuvos Pastas

Emisja ma nastąpić w piątek 15 lutego.

Serię zaprojektowała graficzka Aušrelė Ratkevičienė.

Jeden znaczek pocztowy będzie kosztować 99 eurocentów.

Nakład serii 10 tys. znaczków.

16 lutego 1949 r. kierownictwo ruchu partyzanckiego ogłosiło deklaracje, w której mówiło się, że Litwa jest demokratyczna republiką, w której władza należy do narodu Litwy.

Ruch oporu przeciwko sowieckiej okupacji trwał od 1944 do 1953 roku.

PODCASTY I GALERIE