Litewscy naukowcy i artyści: Usunąć AWPL z koalicji rządzącej

Ponad 60 przedstawicieli litewskiej nauki i kultury, a także działaczy Sąjūdisu podpisało odezwę o odwołaniu z koalicji rządzącej przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. W liście wystosowanym do władz kraju piszą między innymi, że działania AWPL są skierowane przeciwko państwu litewskiemu.

BNS
Litewscy naukowcy i artyści: Usunąć AWPL z koalicji rządzącej

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W liście czytamy między innymi, że ostatnie publiczne czyny i wypowiedzi przedstawicieli AWPL zbeszcześciły pamięć ludzi walczących i poległych za wolność i niepodległość Litwy w styczniu 1991 roku, a zachęcanie do ignorowania decyzji sądów i ustaw dyskredytuje Litwę na arenie międzynarodowej.

Odezwa głosi ponadto, że przedstawiciele AWPL wystepując w Sejmie i Parlamencie Europejskim przedstawiają kłamliwą informację dotyczącą sytuacji prawnej na Litwie, często powtarzając słowo „dyskryminacja“ oczerniają dobre imię Litwy jako państwa demokratycznego.

List został adresowany do prezydent Dalii Grybauskaitė, premiera Algirdasa Butkevičiusa, przewodniczącej Sejmu Lorety Graužinienė, ministra Ochrony Kraju Juozasa Olekasa oraz przewodniczącego sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa i Obrony Artūrasa Paulauskasa.

„Ludzie mają prawo do własnego zdania, nie uważam jednak, że list ten będzie miał jakiś wpływ na pracę koalicji rządzącej. Z drugiej strony, wszyscy zrobiliśmy za mało, by kwestie dotyczące mniejszości narodowych na Litwie były rozwiązywane” – komentuje Gediminas Kirkilas, wiceprzewodniczący Sejmu.

Gediminas Kirkilas

„Oceniam to jako odezwę grupy obywateli. W piśmie mowa o partii politycznej, a nie o całej mniejszości polskiej na Litwie, która ma swoje interesy i może ich bronić. Zarzuciłbym koalicji, że obiecała znaleźć rozwiązanie drażliwych kwestii, ale ciągle nie znajduje. Skonfrontowanie polityczne, które pojawiło się obecnie w społeczeństwie, naprawę nie tworzy nic dobrego, nie są proponowane mądre, kompromisowe rozwiązania i odzwierciedla się to w tego rodzaju odezwach obywatelskich” – powiedział z kolei wiceprzewodniczący Sejmu Petras Auštrevičius.

Petras Auštrevičius

List podpisali: Zigmas Zinkevičius, Antanas Tyla, Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Antanas Buračas, pisarze Kazys Saja, Jonas Mikelinskas, Leonas Milčius, Romas Gudaitis, Petras Naraškevičius, ždziałacze kultury Viktoras Gerulaitis, Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, Jonas Vilimas, naukowcy Kęstutis Dubnikas, Vytautas Daujotis, Arūnas Bingelis, Kazimieras Garšva, Arvydas Janulaitis, Romas Batūra, Juozas Algimantas Krikštopaitis, Alvydas Butkus, Algirdas Degutis, Julius Šalkauskas, Vytenis Rimkus, Jonas Užurka, bojownicy o wolność Nijolė Sadūnaitė, Algirdas Endriukaitis, Alfonsas Svarinskas, Algirdas Patackas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Romas Pakalnis, Bronislovas Kuzminskas, Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis, Bronius Leonavičius, Vytautas Radžvilas, publicyści Edvardas Čiuldė, Linas Virginijus Medelis, Irena Vasinauskaitė, Mindaugas Kubilius, Živilė Makauskienė.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej