• Litwa
  • 26 kwietnia, 2013 12:15

Litewscy fałszerze najczęściej falsyfikują lity, euro i dolary. Wszczęto 563 dochodzenia

Problem fałszowania pieniędzy na Litwie wciąż jest aktualny, chociaż przypadków falsyfikacji jest mniej, niż przed kilkoma laty.

Litewscy fałszerze najczęściej falsyfikują lity, euro i dolary. Wszczęto 563 dochodzenia

Pinigø padirbinëjimas.

Z danych Departamentu Policji wynika, że w pierwszej fali kryzysu finansowego w latach 2008- 2010 r. fałszowanie pieniędzy rozpowszechnione było na bardzo szeroką skalę. Obecnie podrobionych pieniędzy na Litwie jest mniej.

W ubiegłym roku wszczęto 563 dochodzenia w sprawie fałszowania, przechowywania lub realizacji sfałszowanych pieniędzy i papierów wartościowych. Litewscy fałszerze najczęściej podrabiają lity, euro i dolary.

Fałszowanie i rozpowszechnianie podrobionych pieniędzy podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 4 lat, w wyjątkowych przypadkach jest to kara pozbawienia wolności do 10 lat.

PODCASTY I GALERIE