• Litwa
  • 16 stycznia, 2018 11:28

Litewscy eksperci: Ostrowiec nie odpowiada standardom bezpieczeństwa

Budowana w Ostrowcu na Białorusi elektrownia atomowa nie odpowiada współczesnym standardom bezpieczeństwa - twierdzi grupa litewskich ekspertów, która przeprowadziła analizę sprawozdania ze stress testów i przedstawiła swoje uwagi międzynarodowej grupie eksperckiej.

BNS
Litewscy eksperci: Ostrowiec nie odpowiada standardom bezpieczeństwa

Fot. BNS/Ernestas Naprys

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Energii Atomowej podała, że Litwa przedstawiła ponad 100 uwag i pytań dotyczących odporności Ostrowca na wydarzenia ekstremalne.

Najważniejsza dla Litwy kwestia dotycząca wyboru placu pod budowę w sprawozdaniu nie jest omawiana, toteż zarówno to pytanie, jak i inne – dotyczące oceny wpływu na środowisko, jakości budowy i przyszłej eksploatacji, zapenienia kultury bezpieczeństwa, pozostają bez odpowiedzi – czytamy w komunikacie.

Wątpliwości litewskiej grupy roboczej wywołuje między innymi brak uzasadnienia odporności Elektrowni Atomowej w Ostrowcu na skutki rozbicia się ciężkiego komercyjnego samolotu oraz zapewnienia niezależności systemu zarządzania po poważnych awariach.

Poza tym, Litwini podają w wątpliwość analizę odporności na ekstremalne trzęsienie ziemi, ponieważ opiera się ona na danych z 1997 roku.

PODCASTY I GALERIE