• Litwa
  • 31 marca, 2016 14:46

Litewscy chrześcijanie: Obowiązkowe szczepienia to dyskryminacja na tle religijnym

W roku ubiegłym o ponad połowę zwiększyła się liczba skarg na dyskryminację na tle religijnym. Większość z nich dotyczyła obowiązkowych szczepień. Zdaniem oponentów w szczepionkach znajdują się komórki płodów podanych aborcji.

BNS
Litewscy chrześcijanie: Obowiązkowe szczepienia to dyskryminacja na tle religijnym

Fot. zw.lt

Jedna czwarta skarg, które w ubiegłym roku otrzymał Kontroler Równych Możliwości, dotyczy dyskryminacji na tle religijnym.

W 2013 r. otrzymano 8 tego typu skarg, w 2014 – 30, a w 2015 – 77.

64 skargi dotyczyły uchwały Ministerstwa Ochrony Zdrowia, zgodnie z którą o miejsce w przedszkolu mogą się ubiegać dzieci szczepione.

„Wnioskodawcy twierdzą, że ich dzieci są dyskryminowane na tle religijnym, ponieważ w szczepionkach są komórki płodów podanych aborcji. W większości skarżący są chrześcijanami, a zgodnie z oficjalną nauką kościoła aborcja jest niedopuszczalna. Dlatego ich dzieci nie mogą być szczepione” – napisano w raporcie.

Agneta Lobačevskyte ze służby kontrolerskiej poinformowała, że śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. „Po otrzymaniu skarg zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia w celu wyjaśnienia tej kwestii. Ministerstwo odpowiedziało, że w szczepionkach nie ma komórek płodów podanych aborcji” – wyjaśniła Lobačevskyte.

W roku ubiegłym służba kontrolerska otrzymała 265 skarg i przeprowadziła 65 śledztw. 62 proc. skarg wystosowały kobiety i tylko 38 proc. mężczyźni.

PODCASTY I GALERIE