• Litwa
  • 5 stycznia, 2023 11:15

Lista tegorocznych poborowych już dostępna

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało w czwartek tegoroczną listę poborowych. Liczba osób powołanych do 9-miesięcznej nieprzerwanej obowiązkowej początkowej służby wojskowej powinna wynieść 3828 osób, potwierdziło ministerstwo.

Lista tegorocznych poborowych już dostępna

fot. Alfredas Pliadis

Taki sam limit poborowych wyznaczono również w ubiegłym roku, choć osób, które faktycznie odbyły służbę wojskową, było mniej – 3554.

„W trakcie poboru część osób zostaje odroczona, znaczna część zostaje uznana za niezdolną do pracy ze względów zdrowotnych, niestety zdarzają się też wypadki, gdy poborowi nie zgłaszają się do wskazanych jednostek w dniu poboru” – poinformowało wcześniej wojsko.

Listę poborowych sporządza się na oczach niezależnych obserwatorów, w kolejności losowej, za pomocą programu komputerowego.

Początek tworzenia list był obserwowany i inicjowany przez ministra obrony narodowej Arvydasa Anušauskasa oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych Litwy.

Dyrektor Służby poboru i rekrutacji Arūnas Balčiūnas mówi, że młodzi ludzie będą zapraszani na pierwsze pobory niekoniecznie według numeru seryjnego.

„Przede wszystkim ci, którzy są już na liście i ci, którzy zakończyli procedury poborowe już w 2022 r., zostaną powołani jako pierwsi” – powiedział A. Balčiūnas.

Młodzi ludzie, którzy przed sporządzeniem list złożyli wnioski o dobrowolne odbycie stałej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, mogą wpisać się na listy poborowe, będą mieli ulgi – możliwość wyboru miejsca i czasu odbycia służby oraz będą mogli ubiegać się o wyższe płatności kumulatywne.

Studenci nie są wpisywani na listę, ale ci, którzy chcą służyć, mogą zawiesić studia na okres służby.

Mężczyźni, którzy nie zostali wpisani na listę poborowych ze względu na studia, mogą być powołani jeszcze na rok po ukończeniu studiów, do ukończenia 26. roku życia.

Dziewczęta nie są powoływane do obowiązkowej służby wojskowej, ale mogą to robić dobrowolnie w wybrany przez siebie sposób.

Instrukcje dotyczące poboru nie będą wysyłane pocztą. Wszystkie istotne informacje dla poborowych będą dostępne online na stronie www.karys.lt.

Za nieprzestrzeganie instrukcji przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna lub karna.

PODCASTY I GALERIE