Litwa
BNS

Linkevičius zgłosił projekt rezolucji potępiającej fałszowanie historii przez Rosję

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius proponuje, by Sejm oficjalnie potępił próby przepisywania historii przez Rosję, a także próby obarczenia Polski winą za rozpętanie II wojny światowej i usprawiedliwienia paktu Ribentropp-Molotow.

Linkevičius zarejestrował odpowiedni projekt rezolucji, z którą Sejm zwróci się do Parlamentu Europejskiego, parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej, organizacji i społeczności międzynarodowych.

Bedzie nawoływał do wspólnego przeciwstawiania sie prowadzonemu pzrez Rosję historycznemu rewizjonizmowi i rozpowszechnianej dezinformacji.

W projekcie napisano take, że Rosja rozpowszechnia dezinformację w celu usprawiedliwienia obecnej agresywnej polityki i agresji przeciwko sąsiednim państwom, a także w celu wywołania nieufności wśród społeczności zachodniej i rozbicia Unii Europejskiej i NATO.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!