• Litwa
  • 9 lutego, 2017 11:06

Linkevičius zachęca do obchodzenia Roku Kościuszki

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius zachęca Sejm Litwy, instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, mieszkańców Litwy i społeczności Litwinów za granicą do obchodzenia roku Tadeusza Kościuszki i aktualizowania dziedzictwa tej historycznej osobowości.

zw.lt
Linkevičius zachęca do obchodzenia Roku Kościuszki

Fot. Joanna Bożerodska

W przedstawionej sejmowi rezolucji Linkevičius zaznacza, że w tym roku obchodzimy 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, dowódcy powstania 1794 roku, uczestnika walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UNESCO wciągnęło rok Kościuszki na listę rocznic obchodzonych w latach 2016-2017.

„Dziedzictwo historyczne Tadeusza Kościuszki ma znaczenie nie tylko symboliczne, lecz jest szczególnie aktualne w dzisiejszym środowisku geopolitycznym, gdy wrogie siły dążą do zniewolenia wolności wyboru państw i integralności terytorialnej oraz do rozbijania jedności społeczności transatlantyckiej” – mówi Linkevičius.

Linas Linkevičius nawołuje litewskich posłów do wyrażenia solidarności z kolegami z Polski oraz USA poprzez podkreślenie, że dziedzictwo historyczne Tadeusza Kościuszki i głoszone przez niego wartości – walka za Wolność i Niepodległość – są uniwersalne, zespalają państwa i narody, wzmacniają więzi transatlantyckie.

„Życie Tadeusza Kościuszki po raz kolejny świadczy, że wolność nie jest dana na zawsze, trzeba za nią walczyć, trzeba nadać jej sens” – podkreśla Linkevičius.

PODCASTY I GALERIE