• Litwa
  • 3 lutego, 2016 15:18

Linkevičius: Wolna prasa i walka z propagandą są priorytetem

Państwowa propaganda to jeszcze jedno hybrydowe zagrożenie nie tylko dla państw naszego regionu, ale i dla całej Europy – mówił podczas spotkania z goszczącą w Wilnie przedstawicielką Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) do spraw wolności prasy Duniją Mijatovič.

Linkevičius: Wolna prasa i walka z propagandą są priorytetem

Fot. urm.lt

Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie  zagrożeń wynikających z propagandy i celowej dezinformacji oraz potrzebę wzmacniania niezależnej i sumiennej prasy, co aktualne jest szczególnie w ostatnich czasach w kontekście wydarzeń mających miejsce w krajach Wschodniego sąsiedztwa.

„Państwowa propaganda to jeszcze jedno hybrydowe zagrożenie nie tylko dla państw naszego regionu, ale i dla całej Europy. Jesteśmy świadkami, jak dezinformacja na państwową skalę jest wykorzystywana w kontekście agresji Rosji wobec Ukrainy, dążąc do konkretnych celów politycznych, dalszego eskalowania konfliktu i poranienia społeczeństwa”- podkreślił szef litewskiej dyplomacji.

Minister pozytywnie ocenił ubiegłoroczny raport przedstawicielki OBWE do spraw wolności „Propaganda i wolność”, w którym są analizowane zagrożenia wynikające z propagandy i przedstawione przez OBWE rekomendacje dla państw dotyczące walki z nią.

„Ten dokument jest rzeczywiście solidną podstawą do wszczęcia dyskusji na poziomie OBWE. Mam nadzieję, że kwestia walki z propagandą będzie stale poruszanym pytaniem na obradach politycznych tej organizacji. Osiągnięcia namacalnych rezultatów  możemy dokonać tylko w sposób skoordynowany szukając najbardziej efektywnych sposobów zapewnienia alternatywnych źródeł, wszczepiając wysokie normy sumiennej prasy i dążąc do coraz większej niezależności narzędzi prasy i przejrzystości finansowania”- zauważył Linkevičius.

Minister wyraził również poparcie dla działalności biura przedstawicielki OBWE, dla zwiększenia jego samodzielności i niezależności, podziękował Mijatovič za zasadniczą pozycję broniąc wolności wymowy oraz zasad wolnej prasy, także za pomoc w inicjowaniu dyskusji w sprawie dekryminalizacji znieważeń i oszczerstw.

Podczas spotkania Linkevičius zaznaczył, że w latach 2014–2015 będąc członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Litwa priorytetową uwagę dla pytań z dziedziny bezpieczeństwa i wolności prasy. Zdaniem ministra, dla tych pytań i w dalszym ciągu będzie poświęcane wiele uwagi w ciągu następujących czterech lat pracy Litwy w Radzie Naczelnej Oświaty, nauki i Kultury Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNESCO).

2 lutego przedstawicielka wolnej prasy OBWE uczestniczyła w odbywającej się w Wilnie regionalnej konferencji „ Propaganda i wolność prasy”, którą organizuje stowarzyszenie dziennikarzy Litwy, komisja Radia i Telewizji Litwy, fundusz wsparcia  Friedricha Eberta i Ministerstwo Kultury.

W konferencji udział wzięli dziennikarze z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Białorusi i Ukrainy.
Podczas tego wydarzenia Mijatovič przez Stowarzyszenie dziennikarzy Litwy wręczono nagrodę za zasługi dla prasy i obronę wolności słowa.

PODCASTY I GALERIE