• Litwa
  • 19 kwietnia, 2016 19:29

Linkevičius wezwał UE do wzmocnienia stosunków z krajami Partnerstwa Wschodniego

Ciągła uwaga i wzmacnianie relacji z krajami Partnerstwa Wschodniego są ważne dla stabilności regionalnej i rozwoju gospodarczego – podczas posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu powiedział minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius. Ministrowie omówili ponadto kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, migracją i Libią.

BNS
Linkevičius wezwał UE do wzmocnienia stosunków z krajami Partnerstwa Wschodniego

Podczas spotkania Linkevičius wezwał do jak najszybszego wypełnienia wszystkich niezbędnych czynności związanych z ratyfikacją umów Asocjacji z Mołdawią i Gruzją i wprowadzenia ruchu bezwizowego z Gruzją i Ukrainą.

„Musimy jak najszybciej ukończyć wszystkie procedury, potrzebne do ratyfikowania umów Asocjacji i wolnego handlu z Mołdawią i Gruzją, by już latem tego roku w pełni działały wyżej wspomniane zobowiązania” – mówił minister.

„Gruzja i Ukraina przeszły długą drogę i przyjęły szereg trudnych decyzji w celu realizacji wszystkich zobowiązań, które były wymagane dla ruchu bezwizowego z UE. Dlatego mam nadzieję, że już w czerwcu będziemy mogli ogłosić wejście w życie ruchu bezwizowego. To zachęci do jeszcze bliższych stosunków między UE a Ukrainą, jak również ludzi z Gruzji i będzie kolejnym ważnym krokiem w motywowaniu tych krajów do wzmożenia wysiłków w celu kontynuowania niezbędnych reform „- powiedział Linkevičius.

Minister zwrócił uwagę swoich kolegów na pogarszający się stan zdrowia nielegalnie skazanej w Rosji pilotki Nadii Sawczenko.

„Nadia stała się nie tylko symbolem walki o wolność, ale także bólem w sercach nas wszystkich. W czasie, gdy na naszych oczach niebezpiecznie pogarsza się stan zdrowia Nadii, potrzebujemy konkretnych skutecznych środków przeciwko tym, którzy bezpośrednio przyczynili się do bezprawnego zatrzymania i skazania ukraińskiego bohatera „- powiedział Linkevičius.

Minister podkreślił wagę wyraźnych sygnałów wysyłanych przez UE dla Rosji, za każdym razem kiedy są naruszane prawa mieszkańców Krymu. Powiedział on, że UE musi dążyć by zostały aktualizowane działania krymskotatarskich władz okupacyjnych w Madżilijsie.

W dyskusji na temat negocjacji o wolnym handlu Komisji Europejskiej z krajami regionu Mercosur minister Litwy zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę interesy rolników UE.

Omawiając zewnętrzne aspekty migracji, ministrowie rozmawiali o trasach migracyjnych i przepływach oraz zwrócili uwagę na rosnącą liczbę imigrantów z Afryki, realizację umowy UE i Turcji. Doszło również do wymiany poglądów na temat tego, co więcej może zrobić UE, aby zatrzymać przepływy migracyjne i zmniejszyć liczbę zgonów migrantów próbujących trafić do Europy. Podczas roboczego lunchu dyskusja była kontynuowana w obecności komisarza ONZ do spraw Uchodźców Filippo Grandi. Minister zaznaczył raz jeszcze ważność urzeczywistnienia już przyjętych umów i roli osób trzecich, zwracanie większej uwagi na prawidłową komunikację zarówno wewnątrz UE, jak również w krajach pochodzenia migracji i tranzytu, nawoływał do zachowania czujności i solidarności w temacie ewentualnych nowych dróg migrantów, zwłaszcza na Wschodzie.

PODCASTY I GALERIE