Litwa
BNS

Linkevičius: Uprościć wymogi wobec referendum o podwójnym obywatelstwie

Linas Linkevičius proponuje zmniejszenie wymagań wobec przeprowadzenia referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa.

Zdaniem szefa litewskiej dyplomacji wygrana w referendum, przeprowadzanym na zasadzie obecnie obowiązujących przepisów, byłaby sprawą bardzo skomplikowaną i ryzykowną. Ustawa przewiduje, że podwójne obywatelstwo może być wprowadzone w drodze procedury głosowania powszechnego, jeżeli na tak wypowie się ponad połowa obywateli uprawnionych do głosowania.

Linkevičius, który złożył swój podpis pod projektem zmian w Ustawie o obywatelstwie zakładającym rozszerzenie prawa do posiadania podwójnego obywatelstwa, nie wyklucza, że może on zostać uznany za sprzeczny z Konstytucją.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!